Dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link, Interbay / Ballard

South Interbay:

 1. Trạm và hướng tuyến tại đoạn South Interbay
 2. Hướng Tuyến SIB-1 Sửa Đổi
 3. Hướng Tuyến SIB-3 Sửa Đổi
 4. Hướng Tuyến Hợp Nhất

Ballard:

 1. Tiết Kiệm Chi Phí cho Đường Hầm 15th Avenue: Vị Trí Trạm theo Bản Thảo EIS 
 2. Tiết Kiệm Chi Phí cho Đường Hầm 15th Avenue: Trạm trên Đường Ưu Tiên
 3. Lối Vào Đường Hầm 15th Avenue ở phía Bắc Market
 4. Cách Tiếp Cận Trạm Đường Hầm 14th Avenue
 5. Dịch Chuyển Trạm Đường Hầm 14th Avenue

 Quý vị có thể tìm thêm thông tin trong báo cáo về Interbay / Smith Cove và báo cáo về Ballard. Tài liệu cuộc họp có sẵn bên dưới phần nghiên cứu thêm nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về các hoạt động tương tác trước đó.

Hướng tuyến SIB-1 Sửa Đổi của South Interbay

So với Lựa Chọn Thay Thế Ưu Tiên Trạm Galer Street/Central Interbay (SIB-1) đến Lựa Chọn Ưu Tiên Đường Hầm 14th/15th Avenue (IBB-2a/b)

Bản đồ các trạm Ballard và Interbay ở khu vực phía tây bắc Seattle biểu thị đường màu hồng cho các lựa chọn thay thế ưu tiên, đường màu nâu cho các lựa chọn thay thế ưu tiên có tài trợ của bên thứ ba và đường màu xanh lam cho các lựa chọn thay thế khác trong Bản Thảo EIS. Các đường biểu thị các lựa chọn thay thế trên cao, đồng mức và đường hầm. Xem nội dung mô tả bên dưới để biết thêm chi tiết.

(Nhấp để phóng to)

Hướng tuyến SIB-1 Sửa Đổi của South Interbay chuyển Trạm Interbay về phía nam để đi ngang qua Dravus St nhằm tránh các bất động sản của Seattle City Light và Seattle Storm.

Phát hiện:

 • Thêm lối vào trạm ở hai bên Dravus Street
 • Giảm di dời 20 cơ sở kinh doanh
 • Tạm thời đóng làn đường của Dravus trong 1.5 năm
 • Chi phí so sánh theo chỉ số delta với kế hoạch tài chính đã tái điều chỉnh: - $30 triệu

Hướng Tuyến SIB-3 Sửa Đổi của South Interbay

So với Lựa Chọn Thay Thế Trạm Prospect Street/Central Interbay (SIB-3) đến Lựa Chọn Ưu Tiên Đường Hầm 14th/15th Avenue (IBB-2a/b)

Bản đồ trạm trung chuyển 15th Avenue được đề xuất tại Ballard và Interbay trên đường ưu tiên.

(Nhấp để phóng to)

Hướng tuyến SIB-3 Sửa Đổi của South Interbay dịch chuyển vị trí cổng phía bắc về phía nam và dịch chuyển Trạm Smith Cove về phía bắc Cầu Magnolia để tránh rủi ro độ dốc không ổn định trên sườn đồi Queen Anne và tránh các bất động sản của Seattle City Light và Seattle Storm.

Phát hiện:

 • Cơ hội hợp tác công cộng để phát triển công bằng theo định hướng sử dụng phương tiện công cộng
 • Thêm lối vào trạm ở hai bên Dravus Street
 • Tạm thời đóng làn đường của Dravus trong 1.5 năm
 • Vị trí cổng thay đổi không thực tế
 • Chi phí không xác định


Hướng Tuyến Hợp Nhất

So với Lựa Chọn Thay Thế Ưu Tiên Trạm Galer Street/Central Interbay (SIB-1) đến Lựa Chọn Thay Thế Ưu Tiên 14th Avenue Trên Cao (IBB-1a)

Bản đồ kế hoạch hướng tuyến hợp nhất được đề xuất tại Ballard và Interbay.

(Nhấp để phóng to)

Hướng tuyến hợp nhất sẽ hợp nhất các Trạm Smith Cove và Interbay với hướng tuyến dưới mức để tránh những lo ngại về đường dẫn trên Elliott Avenue, tránh rủi ro độ dốc không ổn định trên sườn đồi Queen Anne và tránh các bất động sản của Seattle City Light và Seattle Storm.

Phát hiện:

 • Tạm thời đóng làn đường của 15th Ave trong 1.5 năm
 • Hợp nhất thành một trạm khiến giảm khả năng tiếp cận và gây tổn thất nhỏ đến lượng hành khách
 • Tiếp tục phân tích về rủi ro độ dốc không ổn định trên sườn đồi Queen Anne
 • Hướng tuyến đường hầm kéo dài
 • Chi phí so sánh theo chỉ số delta với kế hoạch tài chính đã tái điều chỉnh: +$210 triệu

Tiết Kiệm Chi Phí cho Đường Hầm 15th Avenue: Vị Trí Trạm theo Bản Thảo EIS 

So với Lựa Chọn Ưu Tiên Trạm Đường Hầm 15th Avenue (IBB-2b)

Bản đồ các trạm Ballard và Interbay ở khu vực phía tây bắc Seattle biểu thị đường màu hồng cho các lựa chọn thay thế ưu tiên, đường màu nâu cho các lựa chọn thay thế ưu tiên có tài trợ của bên thứ ba và đường màu xanh lam cho các lựa chọn thay thế khác trong Bản Thảo EIS. Các đường biểu thị các lựa chọn thay thế trên cao, đồng mức và đường hầm. Xem nội dung mô tả bên dưới để biết thêm chi tiết.

(Nhấp để phóng to)

Tiết Kiệm Chi Phí cho Đường Hầm 15th Avenue: Vị Trí Trạm theo Bản Thảo EIS  giảm kích thước lối vào trạm phía đông và loại bỏ lối vào phía nam để giảm chi phí.

Phát hiện:

 • Giảm khả năng tiếp cận từ phía Nam
 • Cũng có khả năng giảm kích thước của lối vào phía tây
 • Tránh di dời cửa hàng Safeway nhưng làm giảm cơ hội cơ hội phát triển công bằng theo định hướng sử dụng phương tiện công cộng
 • Giảm diện tích khu vực đặt giàn giáo
 • Chỉ số delta chi phí so với kế hoạch tài chính tái điều chỉnh: +$70 triệu (hoặc +$30 triệu với lối vào phía tây nhỏ hơn theo tùy chọn)

Tiết Kiệm Chi Phí cho Đường Hầm 15th Avenue: Trạm trên Đường Ưu Tiên

So với Lựa Chọn Ưu Tiên Trạm Đường Hầm 15th Avenue (IBB-2b)

Bản đồ trạm trung chuyển 15th Avenue được đề xuất tại Ballard và Interbay trên đường ưu tiên.

(Nhấp để phóng to)

Tiết Kiệm Chi Phí cho Đường Hầm 15th Avenue: Trạm trên Đường Ưu Tiên dịch chuyển công tác thi công trạm vào 15th Ave NW và loại bỏ lối vào phía nam để giảm chi phí. 

Phát hiện:

 • Giảm khả năng tiếp cận từ phía Nam
 • Cũng có khả năng giảm kích thước của lối vào phía tây
 • Tạm thời đóng giao lộ trong quá trình thi công
 • Tránh di dời cửa hàng Safeway nhưng làm giảm cơ hội cơ hội phát triển công bằng theo định hướng sử dụng phương tiện công cộng
 • Chỉ số delta chi phí so với kế hoạch tài chính tái điều chỉnh: +$70 triệu (hoặc +$30 triệu với lối vào phía tây nhỏ hơn theo tùy chọn)
.

Lối Vào Đường Hầm 15th Avenue ở phía Bắc Market

So với Lựa Chọn Ưu Tiên Trạm Đường Hầm 15th Avenue (IBB-2b)

Bản đồ trạm trung chuyển 15th Avenue được đề xuất tại Ballard và Interbay trên đường ưu tiên.

(Nhấp để phóng to)

Lối Vào Đường Hầm 15th Avenue ở phía Bắc Market bổ sung lối vào trạm cho góc đông bắc ở đường ưu tiên công cộng để cải thiện khả năng tiếp cận của hành khách về phía bắc. 

Phát hiện:

 • Giảm 15th Ave từ 7 làn xe xuống 5 làn xe
 • Tạm thời đóng cửa một phần 15th Ave trong tối đa 2 năm
 • Chi phí so sánh theo chỉ số delta với kế hoạch tài chính đã tái điều chỉnh: + $200 triệuCách Tiếp Cận Trạm Đường Hầm 14th Avenue

So với Lựa Chọn Ưu Tiên Trạm Đường Hầm 15th Avenue (IBB-2b)

Bản đồ các trạm Ballard và Interbay ở khu vực phía tây bắc Seattle biểu thị đường màu hồng cho các lựa chọn thay thế ưu tiên, đường màu nâu cho các lựa chọn thay thế ưu tiên có tài trợ của bên thứ ba và đường màu xanh lam cho các lựa chọn thay thế khác trong Bản Thảo EIS. Các đường biểu thị các lựa chọn thay thế trên cao, đồng mức và đường hầm. Xem nội dung mô tả bên dưới để biết thêm chi tiết.

(Nhấp để phóng to)

Cách Tiếp Cận Trạm Đường Hầm 14th Avenue bao gồm hạng mục cải tạo đường dành cho người đi bộ qua 15th Ave với Trạm Đường Hầm 14th để cải thiện khả năng tiếp cận của hành khách về phía tây. 

Phát hiện:

 • Các hạng mục cải tạo đồng mức giúp giảm thời gian đi lại của người đi bộ, nhưng lại có ảnh hưởng đôi chút đến hoạt động giao thông và phương tiện công cộng
 • Các hạng mục cải tạo phân tách theo cấp có thể làm tăng thêm thời gian di chuyển, nhưng giảm tương tác giữa hành khách và phương tiện
 • Chỉ số delta chi phí so với kế hoạch tài chính tái điều chỉnh:
  • +$0.5-1 triệu cho các hạng mục cải tạo đồng mức
  • +$20-100 triệu cho các hạng mục cải tạo phân tách theo cấp (+ chi phí vận hành và bảo trì [operation and maintenance, O&M])

 

Dịch Chuyển Trạm Đường Hầm 14th Avenue

So với Lựa Chọn Ưu Tiên Trạm Đường Hầm 14th Avenue (IBB-2b)

Bản đồ các trạm Ballard và Interbay ở khu vực phía tây bắc Seattle biểu thị đường màu hồng cho các lựa chọn thay thế ưu tiên, đường màu nâu cho các lựa chọn thay thế ưu tiên có tài trợ của bên thứ ba và đường màu xanh lam cho các lựa chọn thay thế khác trong Bản Thảo EIS. Các đường biểu thị các lựa chọn thay thế trên cao, đồng mức và đường hầm. Xem nội dung mô tả bên dưới để biết thêm chi tiết.

(Nhấp để phóng to)

Trạm Đường Hầm 14th Avenue Dịch Chuyển sẽ chuyển tuyến hướng đường hầm về phía đông và loại bỏ lối vào trạm phía tây để giảm chi phí.

Phát hiện:

 • Tránh di dời Safeway và làm giảm cơ hội cơ hội phát triển công bằng theo định hướng sử dụng phương tiện công cộng
 • Cần bổ sung lối đi qua đường nếu tiếp cận từ phía tây
 • Chi phí so sánh theo chỉ số delta với kế hoạch tài chính đã tái điều chỉnh: - $140 triệu 

Hoạt động tương tác với công chúng tại Interbay/Ballard:

Hơn 70 người đã tham dự sự kiện giới thiệu tại Trường Tiểu học Lawton để tìm hiểu và đưa ra phản hồi về các ý tưởng mới đang được nghiên cứu cho đoạn Interbay/Ballard trong dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link.

Tại sự kiện này, chúng tôi đã chia sẻ thêm thông tin cập nhật và một số kết quả của các nghiên cứu thêm mà chúng tôi đang thực hiện ở cả khu vực Interbay và Ballard. Đối với Interbay, cập nhật cung cấp thêm thông tin về ba ý tưởng tuyến hướng có thể thực hiện mà chúng tôi đã trình bày tại sự kiện giới thiệu vào ngày 12 tháng 12. Đối với Ballard, cập nhật bao gồm việc chia sẻ thông tin và phát hiện về khả năng tiết kiệm chi phí cũng như hạng mục cải thiện khả năng tiếp cận mà chúng tôi đã nghiên cứu liên quan đến các lựa chọn Trạm Đường Hầm 14th Ave và Đường Hầm 15th Ave.

Tài Liệu Cuộc Họp