Dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link, Downtown

Bản đồ với sáu ô chú thích làm nổi bật các nghiên cứu thêm tại đoạn trung tâm thành phố.
Nhấp vào hình ảnh để phóng to

Tại trạm Midtown ở đoạn Downtown, Ban Quản Trị đã chỉ đạo nhân viên khám phá các cơ hội để giảm độ sâu của trạm, cải thiện khả năng tiếp cận của hành khách và điều chỉnh lối vào trạm. Để có thể tiết kiệm thêm chi phí, nhân viên cũng sẽ xem xét các thay đổi kế hoạch tiềm năng đối với lối vào trạm tại các trạm Midtown và Denny (chuyển các lối vào đến đường ưu tiên công cộng) và Westlake (hợp nhất các lối vào trạm).

Ban Quản Trị cũng chỉ đạo nhân viên khám phá hoạt động kết nối trạm Westlake/5th Avenue với trạm Denny/Terry với trạm South Lake Union/Harrison và khám phá các cơ hội để mở lối vào trạm từ cả hai bên Denny Street đến trạm Denny/Terry.

Gần Seattle Center, nhân viên sẽ khám phá hoạt động kết nối trạm South Lake Union/Harrison với trạm Seattle Center/Mercer đến một trong hai địa điểm cổng đường hầm phía bắc. Nhân viên cũng sẽ khám phá hoạt động chuyển trạm Seattle Center Republican về phía tây.


Chúng tôi cũng đã nghiên cứu các nội dung thay đổi kế hoạch bổ sung cho các lối vào trạm tại đoạn Downtown. Công tác này sẽ tiếp tục trong các giai đoạn sau. Thông tin thêm có sẵn dưới đây. Vui lòng chú ý theo dõi để nắm bắt cơ hội tham gia trong tương lai.

 1.  Trạm Denny: Lối vào nằm ở cả hai bên Denny
 2.  Những Thay Đổi Kế Hoạch đối với Lối Vào Trạm
  1.  Trạm Midtown (DT-1): Đường ưu tiên Columbia Street
  2.  Trạm Midtown (DT-1): Đường ưu tiên 4th Avenue
  3.  Trạm Denny (DT-1): Đường ưu tiên Lenora Street
  4.  Trạm Denny (DT-1): Đường ưu tiên 8th Avenue
  5.  Trạm Westlake (DT-1): Hợp Nhất Lối Vào
Quý vị có thể tìm thêm thông tin trong báo cáo về Downtown.

South Lake Union Kết Hợp

So sánh với Lựa Chọn Thay Thế 5th Avenue / Harrison (DT-1)

Bản đồ với sáu ô chú thích làm nổi bật các nghiên cứu thêm tại đoạn trung tâm thành phố.
Nhấp vào hình ảnh để phóng to

South Lake Union: Kết Hợp kết nối Trạm Westlake/5th Avenue (DT-1) với Trạm Denny/Terry (DT-2) với Trạm South Lake Union/Harrison (DT-1). Ý tưởng này khám phá sự thay đổi hướng tuyến để giải quyết các mối lo ngại của cơ quan về sự gián đoạn dịch vụ streetcar trong quá trình xây dựng.

Phát hiện: 

 • Tránh tạm thời ngừng dịch vụ streetcar
 • Di dời cáp quang đường dài có rủi ro cao với tổng thời gian trì hoãn dự án tối thiểu 1 năm
 • Chi phí so sánh theo chỉ số delta với kế hoạch tài chính đã tái điều chỉnh: + $200 triệu
.

Seattle Center: Kết Hợp 

So sánh với Lựa Chọn Thay Thế Ưu Tiên 5th Avenue / Harrison (DT-1)

Bản đồ với sáu ô chú thích làm nổi bật các nghiên cứu thêm tại đoạn trung tâm thành phố.
Nhấp vào hình ảnh để phóng to

Seattle Center: Kết Hợp kết nối Trạm South Lake Union/Harrison (DT-1) với Trạm Seattle Center/Mercer (DT-2) đến một trong hai vị trí cổng đường hầm phía bắc. Ý tưởng này khám phá các lựa chọn để tránh tác động của công trình xây dựng gần Seattle Center.

Phát hiện: 

 • Phần kết nối với Republican Portal không thực tế do vấn đề về vận hành
 • Tránh các tác động của công trình xây dựng gần NW Rooms
 • Ảnh hưởng tiếng ồn và rung lắc tới Seattle Opera, KING FM, McCaw Hall có thể được giảm nhẹ
 • Đóng cửa một phần Mercer Street do tác động đến giao thông
 • Di dời thêm 15 nhà ở và 24 cơ sở kinh doanh
 • Chi phí so sánh theo chỉ số delta với kế hoạch tài chính đã tái điều chỉnh: + $210 triệu

.

Seattle Center: Republican West 

So sánh với Lựa Chọn Thay Thế Ưu Tiên 5th Avenue / Harrison (DT-1)Bản đồ Trạm Seattle Center Republican về phía tây.      

Nhấp vào hình ảnh để phóng to

Seattle Center: Republican West dịch chuyển Trạm Seattle Center Republican về phía tây. Ý tưởng này khám phá các lựa chọn để tránh thi công gần Seattle Center.

Phát hiện: 

 • Đóng cửa tạm thời Republican Street với tác động đến giao thông ở mức tối thiểu
 • Kéo dài việc thi công bằng phương pháp đào và lấp trên Republican Street
 • Tránh các tác động của công trình xây dựng gần NW Rooms
 • Ảnh hưởng tiếng ồn và rung lắc tới Uptown Cinema có thể được giảm nhẹ
 • Di dời thêm 8 cơ sở kinh doanh
 • Chi phí so sánh theo chỉ số delta với kế hoạch tài chính đã tái điều chỉnh: + $60 triệu

Trạm Denny: Lối vào nằm ở cả hai bên Denny

So sánh với Lựa Chọn Thay Thế Ưu Tiên 5th Avenue / Harrison (DT-1)

Bản đồ Trạm Seattle Center Republican về phía tây.
Nhấp vào hình ảnh để phóng to

Lối vào nằm ở cả hai bên Denny khám phá các cơ hội cung cấp lối vào trạm từ cả hai bên Denny Street và cải thiện khả năng tiếp cận cho hành khách.

Phát hiện:

 • Tránh tạm thời ngừng dịch vụ streetcar
 • Rút ngắn thời gian đi bộ đến streetcar và xe buýt ở Westlake Ave
 • Thu hẹp vĩnh viễn Terry Ave với tác động đến giao thông ở mức tối thiểu
 • Giảm công tác mua lại và di dời bất động sản
 • Chi phí so sánh theo chỉ số delta với kế hoạch tài chính đã tái điều chỉnh: +190 triệu (với South Lake Union [SLU] Kết Hợp)
.

Trạm Midtown (DT-1): Đường ưu tiên Columbia St

So sánh với Lựa Chọn Thay Thế Ưu Tiên 5th Avenue / Harrison (DT-1)

Bản đồ các thay đổi được đề xuất đối với Trạm Midtown: Columbia Street
Nhấp vào hình ảnh để phóng to

Trạm Midtown: Đường ưu tiên Columbia Street khám phá hoạt động chuyển lối vào trạm đến đường ưu tiên công cộng để giảm chi phí và rủi ro về lịch trình cũng như cải thiện trải nghiệm của hành khách.

Phát hiện:

 • Giảm nguy cơ sửa đổi tòa nhà hiện hữu
 • Thu hẹp vĩnh viễn Columbia St với tác động đến giao thông ở mức tối thiểu
 • Thêm đường tới thang cuốn, cải thiện trải nghiệm của hành khách (khi được kết nối với trạm Chinatown-International District [CID] nông hơn)
 • Chi phí so sánh theo chỉ số delta với kế hoạch tài chính đã tái điều chỉnh: + $30 triệu
.

Trạm Midtown (DT-1): Đường ưu tiên 4th Avenue

So sánh với Lựa Chọn Thay Thế Ưu Tiên 5th Avenue / Harrison (DT-1)

Bản đồ các thay đổi được đề xuất đối với Trạm Midtown: Đường ưu tiên 4th Avenue
Nhấp vào hình ảnh để phóng to

Trạm Midtown: Đường ưu tiên 4th Avenue khám phá hoạt động chuyển lối vào trạm đến đường ưu tiên công cộng để giảm chi phí và rủi ro về lịch trình.

Phát hiện

 • Tạm thời thu hẹp 4th Ave thành một làn đường trong quá trình thi công với tác động đáng kể đến giao thông và phương tiện công cộng
 • Thu hẹp vĩnh viễn 4th Ave thành hai làn đường với tác động nhỏ đến giao thông
 • Chi phí so sánh theo chỉ số delta với kế hoạch tài chính đã tái điều chỉnh: - $20 triệu
.

Trạm Denny (DT-1): Đường ưu tiên Lenora Street


So sánh với Lựa Chọn Thay Thế Ưu Tiên 5th Avenue / Harrison (DT-1)

Bản đồ các thay đổi được đề xuất đối với Trạm Midtown: Columbia Street
Nhấp vào hình ảnh để phóng to

Trạm Denny: Đường ưu tiên Lenora Street khám phá hoạt động chuyển lối vào trạm đến đường ưu tiên công cộng để giảm chi phí.

Phát hiện

 • Giảm rủi ro phát triển
 • Đóng cửa vĩnh viễn Lenora St với tác động đến giao thông ở mức tối thiểu
 • Chi phí so sánh theo chỉ số delta với kế hoạch tài chính đã tái điều chỉnh: - $20 triệu

Trạm Denny (DT-1): Đường ưu tiên 8th Avenue

So sánh với Lựa Chọn Thay Thế Ưu Tiên 5th Avenue / Harrison (DT-1)

Bản đồ các thay đổi được đề xuất đối với Trạm Midtown: Columbia Street
Nhấp vào hình ảnh để phóng to

Trạm Denny: Đường ưu tiên 8th Avenue khám phá hoạt động chuyển lối vào trạm đến đường ưu tiên công cộng để giảm chi phí.

Phát hiện

 • Giảm rủi ro phát triển
 • Thu hẹp vĩnh viễn 8th Ave với tác động đến giao thông ở mức tối thiểu
 • Chi phí so sánh theo chỉ số delta với kế hoạch tài chính đã tái điều chỉnh: - $60 triệu
.

Trạm Westlake (DT-1): Hợp Nhất Lối Vào

So sánh với Lựa Chọn Thay Thế Ưu Tiên 5th Avenue / Harrison (DT-1)

Bản đồ các thay đổi được đề xuất đối với Trạm Midtown: Columbia Street
Nhấp vào hình ảnh để phóng to

Trạm Westlake: Hợp nhất lối vào khám phá hoạt động chuyển lối vào trạm đến đường ưu tiên công cộng để giảm chi phí và cải thiện trải nghiệm của hành khách.  

Phát hiện

 • Loại bỏ việc đóng cửa lòng đường 4th Avenue
 • Giảm di dời 4 cơ sở kinh doanh
 • Thêm thành phần dự phòng với khả năng lưu thông theo chiều dọc
 • Tạo cơ hội phát triển chung tích hợp
 • Chi phí so sánh theo chỉ số delta với kế hoạch tài chính đã tái điều chỉnh: - $50 triệu