Về Dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link

Dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link (Ballard Link Extension, BLE) sẽ cung cấp các công trình kết nối đường sắt nhẹ với đặc điểm nhanh chóng, đáng tin cậy đến các trung tâm nhà ở và văn phòng làm việc đông đúc ở Chinatown-International District (CID), Trung Tâm Thành Phố, các khu phố Interbay và Ballard. Ngoài ra, đường hầm mới dành cho đường sắt nhẹ ở Trung tâm thành phố Seattle sẽ giúp tăng công suất cho toàn bộ hệ thống khu vực để hoạt động hiệu quả. Dự án BLE nằm trong dự án mở rộng hệ thống giao thông công cộng khu vực được cử tri chấp thuận vào tháng 11 năm 2016.

Mở Rộng Tuyến Ballard Link

 • Bổ sung 7.7 dặm dịch vụ đường sắt nhẹ từ Trung tâm thành phố Seattle đến khu phố Ballard, bao gồm một đường hầm mới dành riêng cho đường sắt ở Trung tâm thành phố Seattle.
 • Bao gồm chín trạm mới từ Chinatown-International District đến Ballard.
 • Dự kiến bắt đầu phục vụ vào năm 2039.

Tiến trình dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link

2016 Cử Tri Chấp Thuận  

 • Phát triển Các Lựa Chọn Thay Thế 
 • Ban Quản Trị ST xác định lựa chọn thay thế ưu tiên và các lựa chọn thay thế Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (Environmental Impact Statement, EIS) cho dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link (West Seattle and Ballard Link Extensions, WSBLE) khác 
 • Bản Thảo EIS cho WSBLE và giai đoạn tiếp nhận ý kiến đóng góp của công chúng 
 • Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường dành cho dự án BLE (Cuối năm 2024)
 • Ban Quản Trị ST xác nhận hoặc sửa đổi Lựa Chọn Thay Thế Ưu Tiên cho dự án BLE (Đầu năm 2025)
 • Báo Cáo Tác Động Môi Trường Cuối Cùng cho dự án BLE (Đầu năm 2026)
 • Ban Quản Trị ST lựa chọn dự án BLE được thi công (Giữa năm 2026)
 • Cơ Quan Quản Lý Vận Tải Liên Bang ban hành Biên Bản Quyết Định về dự án BLE (Giữa năm 2026)
 • Có được thiết kế cuối cùng và hợp đồng thi công
 • Có được giấy phép sử dụng đất và giấy phép xây dựng
 • Bắt đầu mua lại / di dời bất động sản
 • Di dời tiện ích trước / hợp đồng nhận thầu sớm
 • Phá dỡ và giải phóng mặt bằng ở những nơi cần thiết để xây dựng và vận hành đường dẫn cho đường sắt nhẹ
 • Công trình sử dụng nền đất như hệ thống thoát nước mưa, móng cột, tường chắn và đường hầm
 • Thi công đường dẫn và trạm
 • Liên tục trao đổi với bất kỳ cá nhân nào chịu ảnh hưởng từ quá trình thi công
 • Giáo dục về an toàn
 • Thử nghiệm và chuẩn bị

2039 Bắt Đầu Phục Vụ

*Hiện tại, chúng tôi đang phối hợp với các đối tác liên bang để nắm bắt tiến trình của giai đoạn xét duyệt môi trường đang diễn ra. Tiến trình của dự án BLE sẽ được cập nhật khi có thêm thông tin.

Các dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link (WSBLE) đã cùng được đánh giá trong Bản Thảo EIS cho WSBLE công bố vào tháng 1 năm 2022. Theo nội dung mô tả trong Bản Thảo EIS cho WSBLE, hai dự án mở rộng sẽ đóng vai trò là hai tuyến riêng biệt, trong đó dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle Link (West Seattle Link Extension, WSLE) kết nối với Everett và dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link (BLE) kết nối với Tacoma.

Ban đầu, những dự án mở rộng này có chung một tiến trình xét duyệt môi trường. Tuy nhiên, do xuất phát từ quyết định của Ban Quản Trị Sound Transit vào tháng 3 năm 2023 và tháng 7 năm 2023 nên cần tiến hành xét duyệt môi trường thêm cho những thay đổi kế hoạch trong dự án của BLE, hoạt động xét duyệt môi trường cho hai dự án mở rộng này hiện sẽ được tiến hành theo những tiến trình khác nhau.

WSLE sẽ chuyển sang khâu EIS Cuối Cùng với thời gian công bố dự kiến là năm 2024, trong khi đó, Bản Thảo EIS mới cho BLE sẽ được hoàn tất. Những lựa chọn thay thế của BLE sẽ được cập nhật, bao gồm cả phần phân tích lựa chọn thay thế ưu tiên cũng như các thay đổi kế hoạch và lựa chọn thay thế khác được xác định trong Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị tháng 3 năm 2023Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị tháng 7 năm 2023. Bản Thảo EIS mới cho BLE sẽ được xây dựng trên cơ sở và kết hợp công việc hiện tại cho đến thời điểm này vào Bản Thảo EIS cho WSBLE, bao gồm tất cả những ý kiến đóng góp trước đó về việc xác định phạm vi dự án, hoạt động tiếp cận công chúng và phản hồi cũng như phần phân tích về môi trường. Tiến trình xét duyệt môi trường cho BLE sẽ được cập nhật khi có thông tin.

Bản đồ dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link

Lựa chọn thay thế ưu tiên và những lựa chọn thay thế khác hiện đang được chúng tôi đánh giá.
Lựa chọn thay thế ưu tiên và những lựa chọn thay thế khác hiện đang được chúng tôi đánh giá.

Luôn tham gia!

Nhận tin tức sắp tới về dự án và biết các cơ hội tham gia của công chúng.

Hãy tham gia cùng chúng tôi! Phiên Cung Cấp Thông Tin Cho Cộng Đồng tại Khu Phố Tàu Quốc Tế

Để chuẩn bị cho Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (Environmental Impact Statement, EIS)sắp ra mắt của dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link (Ballard Link Extension, BLE), chúng tôi đang tổ chức một chuỗi các buổi cung cấp thông tin trong suốt năm 2024 cho các cộng đồng tại Chinatown International District (CID) và Pioneer Square. Chúng tôi đang khám phá các chủ đề và thắc mắc mà điều đáng chú ý đã trình bày là quan tâm trong quá trình kiểm tra môi trường.

Phiên Cung Cấp Thông Tin Cho Cộng Đồng tại Khu Phố Tàu Quốc Tế

Tài liệu Buổi Cung Cấp Thông Tin trước

Buổi 2 – Khả Năng Tiếp Cận ở Khu Vực và Địa Phương

Tìm hiểu hành khách sẽ tiếp cận các điểm đến quan trọng, trung chuyển giữa các tuyến đường sắt hạng nhẹ và các phương tiện giao thông công cộng khác như thế nào trong tương lai dựa trên nhiều tình huống phát triển trạm tại Khu Phố Tàu-Quốc Tế (Chinatown-ID Chinatown-International District, CID) và Midtown.

Sách giới thiệu vắn tắt:

Băng hình:

*Cũng có phụ đề chi tiết bằng Tiếng Việt và Tiếng Tây Ban Nha.

Buổi 1 – Tính Công Bằng

Tìm hiểu phân tích tính công bằng, công cụ tương tác và phản hồi của cộng đồng đóng góp ý kiến như thế nào cho các cột mốc quyết định và phát triển dự án.

Sách giới thiệu vắn tắt:

Khu Trung Tâm Phía Nam

Vào ngày 15 tháng 11 năm 2023 và ngày 28 tháng 2 năm 2024, Sound Transit đã tổ chức Sự kiện ra mắt Trung tâm thành phố phía Nam để công chúng tìm hiểu thêm và chia sẻ ý kiến của bạn về các cơ hội hỗ trợ và kết nối các khu vực Trung tâm thành phố phía Nam Khu Quốc tế Phố Tàu (CID) và Quảng trường Pioneer, bao gồm cả các ga đường sắt nhẹ mới đã được lên kế hoạch.

Quý vị không thể tham dự? Tìm hiểu thêm bằng cách đọc tài liệu cuộc họp của chúng tôi dưới đây.

Ngày 15 tháng 11 năm 2023 Open House

Ngày 28 tháng 2 năm 2024

Lựa chọn thay thế ưu tiên cho dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link

Chinatown-International District

 • Lựa Chọn Thay Thế cho Dearborn Street (trước đây là Phía Nam CID).

Trung Tâm Thành Phố

 • Trạm Midtown: Trạm Midtown được dịch chuyển về phía nam với công trình kết nối bằng đường hầm dành cho người đi bộ đến vị trí Trạm Pioneer Square hiện tại (trước đây là Phía Bắc CID).
 • Trạm Westlake: kết hợp việc Hợp Nhất Lối Vào Trạm Westlake (DT-1).
 • Trạm Denny: Westlake Avenue Được Dịch Chuyển Về Phía Bắc.
 • Trạm South Lake Union: bao gồm Trạm South Lake Union/Harrison Street (DT-1) theo Bản Thảo EIS.
 • Trạm Seattle Center: kết hợp với thay đổi kế hoạch cho Republican West.

South Interbay

 • Tuân thủ Hướng Tuyến Trạm Galer Street/Central Interbay (SIB-1) Sửa Đổi, bao gồm một cổng đường hầm từ đoạn Trung Tâm Thành Phố tại Republican Street và Trạm Galer Street Smith Cove trên cao.

Interbay/Ballard

 • Bao gồm Trạm Interbay được dịch chuyển về phía nam để đi ngang bên dưới Dravus Street, một đường hầm bên dưới Salmon Bay và một đường hầm tại Trạm Ballard nằm về phía đông 15th Avenue NW, về phía nam NW Market Street.

Ngoài lựa chọn thay thế ưu tiên của dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link, tất cả các lựa chọn thay thế của dự án BLE đã được nghiên cứu trong Bản Thảo EIS cho WSBLE, cũng như những lựa chọn thay thế và thay đổi kế hoạch khác được xác định trong Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị tháng 3 năm 2023 đều sẽ được nghiên cứu trong Bản Thảo EIS cho BLE. Vào tháng 7 năm 2023, Ban Quản Trị đã sửa đổi vị trí ưu tiên của Trạm Denny cho dự án BLE. Để biết chi tiết, hãy xem Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị tháng 7 năm 2023. Để tìm hiểu thêm thông tin cập nhật về dự án được trình lên Ban Quản Trị, hãy xem bài thuyết trình hội thảo trực tuyến trạm South Lake Union

Truy cập sự kiện giới thiệu trực tuyến Khu Trung Tâm Phía Nam của chúng tôi để tìm hiểu thêm và chia sẻ ý kiến đóng góp của quý vị về các cơ hội hỗ trợ và kết nối các khu phố Trung Tâm Phía Nam của Chinatown-International District (CID) và Pioneer Square, bao gồm việc lập kế hoạch các trạm đường sắt nhẹ mới

Công tác quy hoạch trạm trước đây

Sound Transit, Thành Phố Seattle, King County Metro cùng các cơ quan đối tác khác, ví dụ như Cảng Seattle, đã làm việc trong suốt năm 2020 và 2021 để đánh giá các lựa chọn thay thế của trạm trong Bản Thảo EIS cho WSBLE và đưa ra các ý tưởng cũng như đề xuất nhằm đáp ứng các ưu tiên của cộng đồng mà chúng tôi nhận được từ ý kiến đóng góp. Phần công việc này được tóm tắt trong Báo Cáo Tiến Độ Quy Hoạch Trạm chúng tôi đã công bố cùng với Bản Thảo EIS cho WSBLE để giúp cộng đồng hiểu rõ các cơ hội và thách thức đến từ những lựa chọn thay thế khác nhau. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh thiết kế sơ bộ và vị trí của các trạm trong khuôn khổ của quá trình xét duyệt môi trường. Chúng tôi mong đợi sẽ có các cơ hội trong tương lai để tham gia vào việc quy hoạch trạm khi bám theo tiến độ dự án.

Xem qua Báo Cáo Tiến Độ Quy Hoạch Trạm – Dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link (62 MB) để biết thêm chi tiết.

Tháng 11 năm 2016: Dự án Sound Transit 3 được cử tri chấp thuận

 • Dự án Sound Transit 3 (ST3) được cử tri chấp thuận. Kế hoạch này bao gồm bổ sung 62 dặm đường sắt nhẹ mới, tổng cộng hơn 116 dặm với trên 80 trạm được bổ sung vào khu vực. Một phần trong kế hoạch này bao gồm các dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link (WSBLE), các dự án khác như Xe Buýt Nhanh (Bus Rapid Transit, BRT) ở Phía đông, bổ sung công suất cho tuyến Sounder South và cải thiện khả năng tiếp cận các trạm cho tất cả các hình thức di chuyển.

2017 – 2019: Phát Triển Các Lựa Chọn Thay Thế cho WSBLE

 • Tháng 10 năm 2017: Dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link khởi động giai đoạn lập kế hoạch của dự án. Giai đoạn này nằm trong quá trình xét duyệt môi trường của Cơ Quan Quản Lý Vận Tải Liên Bang (Federal Transit Administration, FTA).
 • Tháng 1 năm 2018: Sound Transit tổ chức các cuộc họp đầu tiên của Nhóm Cố Vấn Thuộc Bên Liên QuanNhóm Lãnh Đạo Được Bầu Chọn nhằm giới thiệu dự án và chia sẻ những mong đợi đối với giai đoạn phát triển các lựa chọn thay thế.
 • Tháng 2 – Tháng 3 năm 2018: Sound Transit tổ chức sự kiện giới thiệu để xác định phạm vi ban đầu và giai đoạn đóng góp ý kiến nhằm thu thập ý kiến phản hồi của công chúng về dự án đại diện ST3 và tiếp nhận các ý tưởng mới để cung cấp thông tin về việc phát triển các lựa chọn thay thế cho vị trí trạm và tuyến đường bổ sung.
 • Tháng 3 năm 2018 – Tháng 4 năm 2019: Sound Transit phát triển và điều chỉnh các lựa chọn thay thế dựa trên các đánh giá kỹ thuật cũng như ý kiến phản hồi từ công chúng, Nhóm Cố Vấn Thuộc Bên Liên Quan, Nhóm Lãnh Đạo Được Bầu Chọn và Ban Quản Trị Sound Transit. Trong giai đoạn xác định phạm vi ban đầu và xác định phạm vi, dự án trải qua ba cấp độ đánh giá để giúp hoàn thiện hơn nữa các lựa chọn thay thế.
 • Tháng 2 – Tháng 3 năm 2019: Sound Transit tổ chức các sự kiện giới thiệu để xác định phạm vi và giai đoạn đóng góp ý kiến nhằm thu thập ý kiến phản hồi của công chúng về các lựa chọn thay thế cho tới thời điểm hiện tại và các chủ đề cần nghiên cứu trong Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (EIS).
 • Tháng 5 năm 2019: Ban Quản Trị Sound Transit xem xét các lựa chọn thay thế, kết quả đánh giá, ý kiến phản hồi của công chúng và các đề xuất của Nhóm Lãnh Đạo Được Bầu Chọn, đồng thời xác định lựa chọn thay thế ưu tiên và những lựa chọn thay thế khác để nghiên cứu trong Bản Thảo EIS cho WSBLE.
 • Tháng 5 – Tháng 10 năm 2019: Ban Quản Trị Sound Transit chỉ đạo nhân viên tiến hành đánh giá ban đầu đối với các phương án về tuyến đường và trạm bổ sung được đề xuất trong giai đoạn xác định phạm vi công khai nhằm xác minh liệu việc nghiên cứu tiếp theo trong Bản Thảo EIS cho WSBLE có phù hợp hay không.

2019 – 2023 Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường cho dự án WSBLE

 • Tháng 5 năm 2019 – Tháng 12 năm 2021: Sound Transit phát triển Bản Thảo EIS cho WSBLE – tài liệu mô tả nhiều lựa chọn thay thế đang được xem xét và cách mỗi lựa chọn thay thế có thể gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên và nhân tạo cũng như hệ thống giao thông, kể cả trong quá trình xây dựng và khi vận hành chính thức tuyến đường sắt nhẹ.
 • Tháng 11 năm 2019 – Tháng 1 năm 2020: Sound Transit tiến hành các nỗ lực tương tác bao quát để thu thập ý kiến phản hồi của công chúng về Công Tác Quy Hoạch Trạm trong dự án WSBLE. Sound Transit tổ chức các diễn đàn khu phố và buổi giới thiệu cộng đồng trên toàn hành lang dự án.
 • Tháng 11 năm 2021 – Tháng 5 năm 2022: Sound Transit khởi động các Nhóm Cố Vấn Cộng Đồng để đánh giá và thảo luận các kết quả của Bản Thảo EIS cho WSBLE với các thành viên cộng đồng trên toàn hành lang. Các cuộc họp được tiến hành trực tuyến và công khai với công chúng.
 • Tháng 1 năm 2022 – Tháng 4 năm 2022: Bản Thảo EIS được công bố cho giai đoạn đánh giá và đóng góp ý kiến của công chúng kéo dài 90 ngày. Chấp nhận ý kiến đóng góp qua email, thư, thư thoại, mẫu đơn đóng góp ý kiến tại phiên điều trần công khai trực tuyến hoặc sự kiện giới thiệu trực tiếp. Quý vị có thể tìm thấy tất cả các thông tin chi tiết tại đây. Sound Transit nhận được hơn 5000 ý kiến đóng góp. Ngoài ra, với sự hợp tác của Thành Phố Seattle và Quận King, Sound Transit công bố Báo Cáo Tiến Độ Quy Hoạch Trạm của dự án WSBLE cùng Bản Thảo EIS cho dự án WSBLE để giúp cộng đồng hiểu về cơ hội cũng như thách thức của các lựa chọn thay thế khác nhau.
 • Tháng 7 năm 2022: Sau khi xét duyệt Bản Thảo EIS và xem xét ý kiến đóng góp của các Bộ Lạc, cơ quan đối tác và công chúng, Ban Quản Trị Sound Transit đã xác định lựa chọn thay thế ưu tiên cho dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle Link (WSLE) và các nghiên cứu tiếp theo cần tiến hành cho dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link (BLE). Đọc Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị tháng 7 năm 2022 và thông cáo báo chí để biết thêm thông tin.
 • Tháng 8 năm 2022 – Tháng 3 năm 2023: Sound Transit tiến hành các nghiên cứu tiếp theo, bao gồm sáu hội thảo và các sự kiện giới thiệu và ba cuộc khảo sát trực tuyến cho dự án WSBLE. Để xem tổng quan về các nghiên cứu tiếp theo được tiến hành cho cả hai dự án mở rộng và kết quả thu được, hãy đọc Bản Tóm Tắt Chung về Các Nghiên Cứu Tiếp Theo và các báo cáo.
 • Tháng 3 và tháng 7 năm 2023: Ban Quản Trị Sound Transit xác định lựa chọn thay thế ưu tiên cho dự án BLE. Các thay đổi kế hoạch đối với các lựa chọn thay thế cho WSLE từ những nghiên cứu tiếp theo sẽ được kết hợp vào EIS Cuối Cùng cho WSLE. Đọc Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị tháng 3, Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị tháng 7thông cáo báo chí để biết thêm thông tin.
 • Tháng 9 năm 2023: Do xuất phát từ quyết định của Ban Quản Trị Sound Transit vào tháng 3 năm 2023 nên cần tiến hành xét duyệt môi trường thêm cho những thay đổi kế hoạch trong dự án của BLE, hoạt động xét duyệt môi trường cho các dự án WSLE và BLE được tiến hành theo những tiến trình khác nhau.

2023 – 2026: Bản Thảo và Bản Cuối Cùng của Báo Cáo Tác Động Môi Trường cho dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link (BLE)

 • 2023 – 2024: Sound Transit và FTA sẽ bắt đầu phát triển Bản Thảo EIS cho BLE.
 • Tháng 12 năm 2023: Ban Quản Trị Sound Transit chỉ thị nhân viên Sound Transit tiến hành nghiên cứu tính khả thi về vị trí mới của lựa chọn thay thế trong khu vực 5th Avenue North và Harrison cho Trạm South Lake Union (SLU). Đọc Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị để biết thêm thông tin.

Bản Thảo EIS cho WSBLE

Các dự án WSBLE đã được cùng đánh giá trong Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (EIS) được công bố vào ngày 28 tháng 1 năm 2022 trước khi tiến hành giai đoạn tiếp nhận ý kiến đóng góp của công chúng kéo dài 90 ngày. Bản Thảo EIS cho WSBLE được phát triển để giúp Sound Transit cũng như các cơ quan đối tác và công chúng hiểu rõ hơn về những tác động tiềm ẩn của dự án, đánh giá các tác động tiềm ẩn và lợi ích tiềm năng của những lựa chọn thay thế đối với môi trường tự nhiên và nhân tạo cũng như hệ thống giao thông, đồng thời xác định các biện pháp giảm thiểu có thể áp dụng.

Vào tháng 7 năm 2022, sau khi xét duyệt Bản Thảo EIS cho WSBLE và xem xét ý kiến đóng góp của các Bộ Lạc, cơ quan đối tác và công chúng, Ban Quản Trị Sound Transit đã xác định lựa chọn thay thế ưu tiên cho dự án WSLE và nội dung nghiên cứu tiếp theo cần tiến hành cho dự án BLE. Đọc thông cáo báo chí cùng Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị tháng 7 năm 2022 để biết thêm thông tin.

Sau khoảng thời gian nghiên cứu tiếp theo từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023, Ban Quản Trị Sound Transit đã xác định được lựa chọn thay thế ưu tiên cho dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link. Đọc Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trịthông cáo báo chí tháng 3 năm 2023 cùng Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị tháng 7 để biết thêm thông tin.

Ban đầu, những dự án mở rộng này có chung một tiến trình xét duyệt môi trường. Tuy nhiên, do xuất phát từ quyết định của Ban Quản Trị Sound Transit vào tháng 3 năm 2023 nên cần tiến hành xét duyệt môi trường thêm cho những thay đổi kế hoạch trong dự án của BLE, hoạt động xét duyệt môi trường cho hai dự án mở rộng này hiện sẽ được tiến hành theo những tiến trình khác nhau.

WSLE sẽ chuyển sang khâu EIS Cuối Cùng với thời gian công bố dự kiến là năm 2024, trong khi đó, Bản Thảo EIS mới cho BLE sẽ được hoàn tất để phản ánh quyết định của Ban Quản Trị Sound Transit vào tháng 3 năm 2023. Những lựa chọn thay thế của BLE sẽ được cập nhật, bao gồm cả phần phân tích lựa chọn thay thế ưu tiên cũng như các thay đổi kế hoạch và lựa chọn thay thế khác được xác định trong Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị tháng 3 năm 2023Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị tháng 7 năm 2023. Bản Thảo EIS mới cho BLE sẽ được xây dựng trên cơ sở và kết hợp công việc hiện tại cho đến thời điểm này vào Bản Thảo EIS cho WSBLE, bao gồm tất cả những ý kiến đóng góp trước đó về việc xác định phạm vi dự án, hoạt động tiếp cận công chúng và phản hồi cũng như phần phân tích về môi trường. Tiến trình xét duyệt môi trường cho BLE sẽ được cập nhật khi có thông tin.

Chúng tôi sẽ điều chỉnh các hoạt động nỗ lực tương tác cho từng dự án mở rộng dựa trên các tiến trình sắp tới cho từng dự án. Để biết thông tin về công tác xét duyệt môi trường đang diễn ra, hãy truy cập trang dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle Linktrang dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link.

Quý vị muốn xem lại Bản Thảo EIS cho WSBLE?

Dù giai đoạn chính thức nhận ý kiến đóng góp của công chúng hiện đã kết thúc nhưng quý vị vẫn có thể tìm hiểu Bản Thảo EIS. Bản Tóm Tắt Chung trình bày thông tin tổng quan về Bản Thảo EIS. Bản tóm tắt sẽ trình bày ngắn gọn Bản Thảo EIS để giúp người đọc nhanh chóng hiểu được dự án.

Bản Tóm Tắt Chung của Bản Thảo EIS cho WSBLE

Quý vị có thể xem trực tuyến toàn bộ tài liệu Bản Thảo EIS cho WSBLE

*Sau khi Bản Thảo EIS cho WSBLE được công bố vào tháng 1 năm 2022, Ban Quản Trị Sound Transit đã xác định những lựa chọn thay thế ưu tiên khác so với nội dung được trình bày trong Bản Thảo EIS cho WSBLE. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle Link và trang dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link

Chương 1

Nêu những vấn đề mà dự án sẽ giải quyết và tại sao cần đầu tư vào dự án giao thông công cộng này.

Chương 2

Mô tả các lựa chọn thay thế được đánh giá trong Bản Thảo EIS, bao gồm hướng tuyến và vị trí trạm, cách thức tiến hành xây dựng và quá trình xây dựng diễn ra trong bao lâu.

Chương 3

Trình bày phân tích về hệ thống giao thông vận tải hiện có trong khu vực dự án và thảo luận về tác động tiềm năng của các lựa chọn thay thế đối với cơ sở vật chất của khu vực, cũng như các hoạt động đi lại và sử dụng phương tiện công cộng. Thảo luận về lượng hành khách và thời gian di duyển cho mỗi lựa chọn thay thế cũng như tác động của việc đỗ xe bên cạnh khả năng tiếp cận của người đi bộ và người đi xe đạp tại mỗi khu vực trạm.

Chương 4

Thảo luận về môi trường bị tác động và các hậu quả về môi trường của dự án.

Chương 5

Mô tả các ảnh hưởng của dự án đối với một tài nguyên cụ thể, cùng với các tác động trong quá khứ, hiện tại và tương lai của các dự án khác. Việc đánh giá tác động tích lũy có khả năng xác định những hậu quả mà có thể không rõ ràng khi dự án được xem xét riêng biệt.

Chương 6

Đánh giá cách các lựa chọn thay thế của dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link đáp ứng mục đích và nhu cầu của dự án. Chương này cũng tóm tắt các lợi ích và tác động của mỗi lựa chọn thay thế.

*Phụ Lục I dành riêng cho kế hoạch giảm thiểu và sẽ được đính kèm trong EIS Cuối Cùng.

Công bằng và hòa nhập

Sound Transit cam kết tập trung vào các cộng đồng dọc theo hành lang dự án và thu hút các cộng đồng người da màu, người có thu nhập thấp và các nhóm dân số dễ bị tổn thương khác trong suốt quá trình tham gia của công chúng. Trong quá trình xét duyệt môi trường, Sound Transit đã tiến hành phân tích công bằng môi trường, phân tích này sẽ được đưa vào Bản Thảo EIS cho WSBLE. Phân tích này:

 • Mô tả về nhân khẩu học của hành lang dự án.
 • Đánh giá xem các dự án có dẫn đến những ảnh hưởng bất lợi và cao một cách không tương xứng tới các cộng đồng người da màu và có thu nhập thấp không.
 • Xem xét lợi ích tiềm năng của dự án như cải thiện quyền tiếp cận cơ hội.
 • Ghi chép các nỗ lực thu hút sự tham gia của các cộng đồng người da màu và có thu nhập thấp trong quy trình lập kế hoạch và thông tin có được cho đến nay từ các nỗ lực tiếp cận cộng đồng.

Cùng với phân tích công bằng môi trường của Bản Thảo EIS, Sound Transit và Thành Phố Seattle đã hợp tác thực hiện quy trình Cẩm Nang về Công Bằng Chủng Tộc (Racial Equity Toolkit, RET) cho các dự án. RET đưa ra quy trình và một bộ câu hỏi để định hướng việc phát triển, triển khai và đánh giá các dự án nhằm thúc đẩy công bằng chủng tộc. Quy trình RET được thực hiện sớm trong quá trình phát triển dự án, cung cấp thông tin về phân tích dữ liệu, đánh giá kỹ thuật cũng như trọng tâm và mức độ tương tác cộng đồng. Trong giai đoạn xét duyệt môi trường, RET được xây dựng dựa trên đánh giá công bằng môi trường đối với các dự án, ghi chép các tác động tiềm ẩn và lợi ích tiềm năng của dự án cũng như ý kiến phản hồi của cộng đồng. Tuy nhiên, xét việc quy trình RET được định hướng bởi một khung khác với các yêu cầu về công bằng môi trường của EIS, báo cáo về quy trình RET và các phát hiện được cấu trúc khác và được định hướng xung quanh các kết quả RET đối với các dự án. Báo cáo RET của chúng tôi về quy trình, yêu cầu, kết quả, phát hiện và ý kiến phản hồi của cộng đồng được cung cấp để quý vị tham khảo.

Nghiên Cứu Tiếp Theo

Tổng quan

Một người đang chỉ tay vào hình ảnh trên bản vẽ tại hội thảo CID.

Vào tháng 7 năm 2022, Ban Quản Trị Sound Transit đã chỉ thị nhóm dự án hoàn thành các nghiên cứu tiếp theo bổ sung. Nhân viên đã tổ chức các hội thảo cộng đồng, sự kiện giới thiệu, cuộc họp với các bên liên quan và các cuộc khảo sát trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023.

Để xem tổng quan về các nghiên cứu tiếp theo được tiến hành cho cả hai dự án mở rộng và kết quả thu được, hãy đọc Bản Tóm Tắt Chung và các báo cáo về Các Nghiên Cứu Tiếp Theo hoặc Bản Tóm Tắt về Hoạt Động Tương Tác trong Các Nghiên Cứu Tiếp Theo. Các mô tả và phát hiện chính cho mỗi nghiên cứu tiếp theo được trình bày theo phân đoạn bên dưới.

Chủ Sở Hữu Bất Động Sản

Để xây dựng dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link, Sound Transit sẽ cần mua và sử dụng bất động sản tư nhân. Trong một số trường hợp, điều này có nghĩa là di dời mọi người khỏi nhà ở hoặc cơ sở kinh doanh của họ.

Quá trình mua lại bất động sản của Sound Transit sẽ đối xử công bằng với các chủ sở hữu bất động sản và người thuê nhà bị ảnh hưởng, cung cấp Bồi Thường Công Bằng và lợi ích di dời phù hợp cũng như giảm thiểu khó khăn cho tất cả các bên liên quan. Chúng tôi nhận thấy rằng việc có thể phải di dời khỏi nhà ở hoặc cơ sở kinh doanh của quý vị có thể gây khó khăn và chúng tôi sẵn sàng giải đáp thắc mắc cũng như cung cấp hỗ trợ trong suốt quá trình.

Sound Transit có các chính sách và quy trình cụ thể mô tả cách Sound Transit làm việc với các chủ sở hữu bất động sản và người thuê nhà trong suốt quá trình mua lại. Chúng tôi tuân theo luật pháp liên bang, tiểu bang và địa phương trong quá trình mua lại bất động sản, cụ thể hơn là Đạo Luật Chính Sách Mua Lại Bất Động Sản và Hỗ Trợ Di Dời Đồng Bộ cũng như luật pháp tiểu bang.

Các cột mốc của công tác mua lại bất động sản

Công bố Bản Thảo Sơ Bộ EIS

 • Sound Transit liên hệ với những chủ sở hữu bất động sản có khả năng bị ảnh hưởng 

Công bố Bản Thảo EIS

 • Bản thảo EIS có sẵn để công chúng xem xét và đóng góp ý kiến 
 • Ban Quản Trị Sound Transit xác nhận hoặc điều chỉnh lựa chọn thay thế ưu tiên dựa trên ý kiến đóng góp từ công chúng, các cơ quan đối tác và các Bộ Lạc 

Công bố EIS Cuối Cùng

 • Ban Quản Trị Sound Transit lựa chọn các dự án sẽ được thi công

Thiết Kế Cuối cùng

 • Sound Transit xác định các quyền sở hữu bất động sản cần thiết cho việc xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống
 • Ban Quản Trị Sound Transit cho phép mua bất động sản
 • Sound Transit sẽ chuẩn bị một cuộc thẩm định để xác định giá trị thị trường hợp lý của bất động sản cần thiết cho dự án
 • Sound Transit sẽ cung cấp hỗ trợ di dời cho những người và doanh nghiệp phải di dời do các dự án, bao gồm giới thiệu các bất động sản tương đương và thanh toán chi phí di chuyển
 • Nhân viên Sound Transit luôn sẵn lòng hỗ trợ chủ sở hữu bất động sản và người thuê nhà trong suốt quá trình này

Khi không có quyết định cụ thể nào được đưa ra cho đến khi công bố EIS Cuối Cùng, chúng tôi biết khoảng thời gian không chắc chắn này có thể gây căng thẳng và chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp. Nếu quý vị có thắc mắc khác hoặc muốn sắp xếp một cuộc họp trực tuyến, hãy liên hệ với nhóm tiếp cận của chúng tôi theo địa chỉ ballardlink@soundtransit.org hoặc theo số 206-903-7223.

Quý vị cần thêm thông tin?

Để biết thêm thông tin về công tác mua lại bất động sản và di dời, vui lòng tham khảo các tài liệu sau:

Câu Hỏi Thường Gặp

Chủ sở hữu bất động sản có khả năng bị ảnh hưởng được thông báo trước khi công bố Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (EIS). Là chủ sở hữu bất động sản có khả năng bị ảnh hưởng tức là bất động sản của quý vị gần với một hoặc nhiều lựa chọn thay thế mà chúng tôi hiện đang nghiên cứu. Thông báo tác động tiềm ẩn này không có nghĩa là chúng tôi đã quyết định mua bất động sản của quý vị.

Thông báo rằng bất động sản của quý vị có khả năng bị ảnh hưởng không có nghĩa là chúng tôi đã quyết định mua bất động sản của quý vị. Nhưng thông báo này có nghĩa là có thể Sound Transit cần mua lại tất cả hoặc một phần bất động sản của quý vị ở một giai đoạn dự án sau này. Khi chúng tôi điều chỉnh thiết kế dự án, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật danh sách các bất động sản có khả năng bị ảnh hưởng. Chúng tôi không đưa ra quyết định cuối cùng về việc sẽ mua bất động sản nào cho đến sau khi có EIS Cuối Cùng và Ban Quản Trị Sound Transit lựa chọn các dự án sẽ được thi công.

Di dời nhà ở
Đối với chủ sở hữu bất động sản nhà ở và người thuê nhà, Sound Transit cung cấp ba loại hỗ trợ di dời chính: hỗ trợ tư vấn, chi phí di chuyển và thanh toán nhà ở thay thế. Một chuyên viên di dời đủ trình độ sẽ làm việc với những cư dân phải di dời để xác định nhu cầu, giải thích các lợi ích và cung cấp giới thiệu về danh sách nhà ở hiện có cũng như hỗ trợ và tư vấn về việc nộp yêu cầu bồi thường.

Di dời cơ sở kinh donah
Sound Transit cung cấp ba loại hỗ trợ di dời chính: hỗ trợ tư vấn, chi phí di chuyển và chi phí tái thiết lập cơ sở kinh doanh. Mức độ lợi ích và các dịch vụ tư vấn của mỗi doanh nghiệp phải di dời có thể khác nhau tùy theo độ phức tạp của hoạt động kinh doanh.

Sau khi Ban Quản Trị Sound Transit đã lựa chọn các dự án sẽ được thi công và Cơ Quan Quản Lý Vận Tải Liên Bang đã ban hành Biên Bản Quyết Định, Ban Quản Trị sẽ cho phép mua bất động sản dọc theo hành lang dự án cuối cùng. Cần thực hiện một số bước trước khi cho phép, bao gồm:

 • Chuẩn bị thông tin về bất động sản để cung cấp thông tin cho việc cho phép của Ban Quản Trị Sound Transit.
 • Xác định loại mua lại (tức là mua lại toàn bộ hay một phần, quyền sử dụng tạm thời hay vĩnh viễn).
 • Chính thức thông báo cho chủ sở hữu bất động sản rằng Ban Quản Trị Sound Transit đang xem xét để mua lại bất động sản của họ và cung cấp ngày diễn ra cuộc họp để Ban Quản Trị xem xét việc cho phép mua lại. Nhân viên sẽ thông báo trước cho chủ sở hữu bất động sản về ngày diễn ra cuộc họp của Ban Quản Trị Sound Transit nhằm thảo luận việc mua lại bất động sản, sau đó là cơ hội đưa ra ý kiến đóng góp của công chúng về vấn đề này.

Sau khi được Ban Quản Trị Sound Transit cho phép, Sound Transit sẽ bắt đầu quá trình mua lại bất động sản theo các bước sau:

 1. Chuyên viên thẩm định độc lập sẽ tiến hành thẩm định nhằm xác định giá trị thị trường hợp lý.
 2. Chuyên viên thẩm định thứ hai sẽ xem xét việc thẩm định để đảm bảo tuân thủ phương pháp luận phù hợp và đưa ra các kết luận về giá trị thích hợp.
 3. Sound Transit chuẩn bị bộ tài liệu đề nghị và gửi cho chủ sở hữu bất động sản để xem xét và thương lượng. Chủ sở hữu bất động sản cũng được cung cấp bản sao kết quả thẩm định.
 4. Sound Transit thương lượng để mua bất động sản.
 5. Sound Transit cũng có thể hoàn lại tiền cho một số hoặc tất cả các mục sau:
  1. Việc thẩm định riêng của chủ sở hữu
  2. Đánh giá pháp lý về đề nghị
  3. Kiểm tra kế toán vì mục đích thuế
 6. Đối với những người và doanh nghiệp phải di dời do các dự án, một nhân viên phụ trách di dời sẽ gặp chủ sở hữu bất động sản để giải thích về việc hỗ trợ di dời, tính đủ điều kiện và quyền lợi được hưởng.

Hỏi: Khung thời gian trung bình từ lúc đưa ra đề nghị đến khi hoàn tất hoạt động bán bất động sản là bao lâu?
Đáp: Mặc dù mỗi giao dịch mua lại đều có sự khác biệt, hầu hết các quy trình có thể mất từ 12 đến 18 tháng để hoàn thành.

Hỏi: Sound Transit có thanh toán chi phí khóa sổ không?
Đáp: Sound Transit sẽ thanh toán tất cả chi phí bán thông thường, bao gồm phí ký quỹ, bảo hiểm quyền sở hữu, tiền phạt trả trước, phí giải chấp, phí lưu giữ hồ sơ và tất cả các chi phí thông thường liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sở hữu. Việc bán này sẽ được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt bất động sản.

Hỏi: Nếu nhà của tôi cần được mua lại và tôi phải di dời, tôi có thể ở trong cùng học khu hoặc mua một căn nhà tương tự không?
Đáp:Sound Transit sẽ nỗ lực hết sức để tìm các bất động sản tương đương trong thị trường mong muốn.

Hỏi: Có giới hạn ranh giới địa lý đối với việc di dời không?
Đáp: Không, không có giới hạn địa lý về địa điểm quý vị có thể chuyển tới. Sound Transit sẽ thanh toán chi phí di chuyển trong phạm vi 50 dặm.

Hỏi: Nếu có khoảng thời gian dài giữa việc mua lại và thời điểm công tác thi công bắt đầu, sẽ có những ngôi nhà trống trong khu phố trong vài năm phải không?
Đáp: Mặc dù việc mua lại gắn liền với tiến độ dự án, có thể các căn nhà sẽ bị bỏ trống trước khi công tác thi công bắt đầu. Nếu điều đó xảy ra, Sound Transit sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp nhằm bảo vệ bất động sản cho đến khi tiến hành phá dỡ.


Một xe lửa Link light rail di chuyển phía trên lòng đường trên đường ray trên cao, núi Rainier ở phía sau.
Các lựa chọn thay thế được xem xét trong Bản Thảo EIS cho WSBLE bao gồm cả đường ray ngầm và đường ray trên cao như đường ray phía trên.

Tham gia

Có nhiều cơ hội để đồng hành cùng các dự án.

Luôn tham gia

biểu tượng cuộc thảo luận cộng đồng
Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội @SoundTransit

Liên lạc với chúng tôi

biểu tượng cuộc thảo luận cộng đồng
Gọi cho đường dây của dự án theo số 206-903-7223 để trao đổi với chuyên viên tương tác cộng đồng
biểu tượng cuộc thảo luận cộng đồng
Gửi email nêu các câu hỏi, những mối lo ngại hoặc ý kiến đóng góp: ballardlink@soundtransit.org
Hai người cùng xem thông cáo của dự án.
Ý kiến đóng góp của quý vị có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho sự thành công của các dự án.