Chinatown-International District (CID)

Trong đoạn Chinatown-International District (CID) của dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link, Ban Quản Trị Sound Transit đã yêu cầu thực hiện thêm các nghiên cứu và hoạt động tương tác giữa các đối tác cộng đồng và đối tác cơ quan với trọng tâm là các lựa chọn trạm nông tại CID để:

 • Tìm cách giải quyết những câu hỏi còn tồn đọng, giảm thiểu tác động tiềm ẩn và tối đa hóa lợi ích cộng đồng
 • Tìm hiểu cách tạo một trung tâm tích hợp và được kết nối hiệu quả cho tất cả các phương thức, các cơ hội để gia tăng lượng hành khách và khả năng tiếp cận, mở cửa hoặc sửa đổi việc sử dụng Trạm Union và quảng trường, cũng như các cơ hội tài trợ và tiết kiệm chi phí
 • Đưa vào các ý tưởng nghiên cứu mà các đối tác cộng đồng và đối tác cơ quan yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn ở công tác xác định phương án đường hầm nông 4th Avenue nhằm mục tiêu là tối đa hóa lợi ích cũng như giảm thiểu chi phí và tác động

Chúng tôi muốn tương tác với cộng đồng từ sớm để định hình phạm vi nghiên cứu thêm của chúng tôi và thu thập thông tin đầu vào cho quy trình của chúng tôi nhằm cho phép cộng đồng tham gia nhiều lần, trọn vẹn và hiệu quả trong suốt thời gian nghiên cứu.

Do tính phức tạp, thực tế là cộng đồng thường phải chịu tác động từ di sản của những dự án như thế này mà không phải là bên tạo ra tác động, cũng như mối quan tâm của chúng tôi trong việc ủng hộ sự tham gia có ý nghĩa của cộng đồng xung quanh khu vực Trạm CID, Sound Transit và Thành Phố Seattle đã tổ chức một loạt các cuộc họp để bổ sung nhiều phương pháp tương tác khác, tập trung vào việc tiếp cận cộng đồng tại các khu phố của CID và Pioneer Square.

Hãy tìm hiểu thêm về quy trình tương tác của chúng tôi 正體字/繁體字   简化字   TIẾNG VIỆT 

Qua năm cuộc họp công cộng và hai cuộc khảo sát trực tuyến, các thành viên cộng đồng đã chia sẻ ý tưởng cho các vị trí trạm bên ngoài CID, những thay đổi kế hoạch cho lựa chọn thay thế Trạm Nông 4th Avenue, cùng với đó là các ý tưởng khác về thiết kế đô thị và việc duy trì địa điểm. Người tham gia đã đặt câu hỏi và chia sẻ suy nghĩ về các cơ hội và thách thức, ai có thể hưởng lợi và ai có thể phải chịu gánh nặng, cũng như cách các ý tưởng có thể hỗ trợ thực hiện các mục tiêu của khu phố. Tài liệu cuộc họp và tóm tắt phản hồi của cộng đồng mà chúng tôi đã nghe cho đến nay có sẵn bên dưới phần nghiên cứu thêm nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm.

 1. Thay đổi kế hoạch đối với Lựa Chọn Thay Thế Trạm Nông 4th Avenue (CID-a) trong Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (Environmental Impact Statement, EIS)
 2. Hướng Tuyến và Vị Trí Trạm mới
  1. Trạm phía Bắc CID
  2. Trạm phía Nam CID
  3. Trạm phía Bắc CID và trạm phía Nam CID
 3. Mở cửa Trạm Union và quảng trường

Quý vị có thể xem thêm thông tin trong báo cáo về Chinatown-International District.

Thay đổi kế hoạch đối với Lựa Chọn Thay Thế Trạm Nông 4th Avenue (CID-1a)

Bản đồ trình bày Lựa Chọn Thay Thế Trạm Nông 4th Ave được đề xuất, trong đó khám phá các lựa chọn trạm và hướng tuyến để tối đa hóa lợi ích cộng đồng, đồng thời giảm thiểu chi phí và tác động.
Nhấp vào hình ảnh để phóng to 

Thay đổi kế hoạch đối với Lựa Chọn Thay Thế Trạm Nông 4th Avenue (CID-1a) trong Bản Thảo EIS khám phá các lựa chọn trạm và hướng tuyến để tối đa hóa lợi ích cộng đồng, đồng thời giảm thiểu chi phí và tác động.

   • Thời gian di dời chung cư ICON có thể giảm từ 4 năm xuống còn hai giai đoạn với mỗi giai đoạn kéo dài 2 tháng
   • Giảm tác động của công trình xây dựng về mặt tiếng ồn và chất lượng không khí thông qua một loạt các chiến lược
   • Giảm các tác động tiềm ẩn đối với BNSF, nhưng kéo dài thời gian xây dựng thêm một năm (tối đa 12 năm)
   • Giảm thời gian đóng cửa một phần trên 4th Avenue xuống 1 năm (tối đa 5 năm)
   • Chi phí ước tính $3.1 tỷ (giữa Pike và Holgate)
   • Chi phí so sánh theo chỉ số delta với kế hoạch tài chính đã tái điều chỉnh: +$700 triệu

Trạm phía Bắc CID

Bản đồ trình bày Lựa Chọn Thay Thế Trạm Nông 4th Ave được đề xuất, trong đó khám phá các lựa chọn trạm và hướng tuyến để tối đa hóa lợi ích cộng đồng, đồng thời giảm thiểu chi phí và tác động.
Nhấp vào hình ảnh để phóng to

Hướng tuyến và vị trí trạm mới tại khu vực phía Bắc CID khám phá các lựa chọn trạm và hướng tuyến gần Trạm Pioneer Square, phía đông 4th Avenue dựa trên ý tưởng từ các đối tác cộng đồng và đối tác cơ quan.

Phát hiện:

   • Hợp nhất các Trạm Midtown và CID
   • Có thể tạo điều kiện tích hợp phương tiện công cộng với Madison BRT
   • Di dời tòa nhà Hành Chính và các dịch vụ xã hội của Quận King
   • Cơ hội phát triển công bằng theo định hướng sử dụng phương tiện công cộng
   • Tránh làm gián đoạn trực tiếp đến công trình xây dựng trạm trong CID
   • Cung cấp dịch vụ chuyển tuyến trực tiếp tại Trạm Pioneer Square
   • Tạm thời đóng cửa James St trong 4 năm và di dời cáp điện trong quá trình xây dựng
   • Trong vòng 10 phút đi bộ đến CID, Pioneer Square, Colman Dock và cuối khu vực phía nam Downtown/Midtown
   • Chi phí ước tính $2.05 tỷ (giữa Pike và Holgate)
   • Chi phí so sánh theo chỉ số delta với kế hoạch tài chính đã tái điều chỉnh: -$360 triệu

Trạm phía Nam CID

Bản đồ hướng tuyến và vị trí trạm mới được đề xuất tại khu vực phía Bắc CID khám phá các lựa chọn trạm và hướng tuyến gần Trạm Pioneer Square, phía đông 4th Avenue dựa trên ý tưởng từ các đối tác cộng đồng và đối tác cơ quan.
Nhấp vào hình ảnh để phóng to

Hướng tuyến và vị trí trạm mới tại khu vực phía Nam CID khám phá các lựa chọn hướng tuyến của trạm nằm tại khu vực phía nam CID (dưới 6th Avenue S, phía nam Seattle Blvd S) dựa trên ý tưởng từ các đối tác cộng đồng và đối tác cơ quan.

Phát hiện:

   • Tránh làm gián đoạn trực tiếp đến công trình xây dựng trạm trong CID
   • Cơ hội phát triển công bằng theo định hướng sử dụng phương tiện công cộng
   • Trong vòng 10 phút đi bộ đến CID và các Sân Vận Động
   • Không hỗ trợ chuyển tuyến trực tiếp
   • Đường vòng hạn chế; đóng cửa 6th Ave, phía nam Seattle Blvd
   • Chi phí ước tính $2.5 tỷ (giữa Pike và Holgate)
   • Chi phí so sánh theo chỉ số delta với kế hoạch tài chính đã tái điều chỉnh: +$80 triệu

Trạm phía Bắc CID và trạm phía Nam CID

Bản đồ hướng tuyến và vị trí trạm mới được đề xuất tại khu vực phía Nam CID.
Nhấp vào hình ảnh để phóng to

Hướng tuyến và vị trí trạm mới tại khu vực phía Bắc và phía Nam CID khám phá các lựa chọn trạm và hướng tuyến tại khu vực phía bắc CID (gần Pioneer Square, phía đông 4th Avenue) và phía nam CID (dưới 6th Avenue S, phía nam Seattle Blvd S) dựa trên các ý tưởng khác từ các đối tác cộng đồng và đối tác cơ quan.

Phát hiện:

   • Tránh làm gián đoạn trực tiếp đến công trình xây dựng trạm trong CID
   • Cơ hội phát triển công bằng theo định hướng sử dụng phương tiện công cộng
   • Trong vòng 10 phút đi bộ đến CID và các Sân Vận Động
   • Không hỗ trợ chuyển tuyến trực tiếp
   • Đường vòng hạn chế; đóng cửa 6th Ave, phía nam Seattle Blvd
   • Chi phí ước tính $2.55 tỷ (giữa Pike và Holgate)
   • Chi phí so sánh theo chỉ số delta với kế hoạch tài chính đã tái điều chỉnh: +$160 triệu

Mở cửa Trạm Union và quảng trường

Bản đồ ý tưởng mở cửa Trạm Union và quảng trường được đề xuất khám phá các lựa chọn để mở cửa và/hoặc sửa đổi mục đích sử dụng Trạm Union và quảng trường liền kề
Nhấp vào hình ảnh để phóng to

Các ý tưởng mở cửa Trạm Union và quảng trường khám phá các lựa chọn để mở cửa và/hoặc sửa đổi mục đích sử dụng Trạm Union và quảng trường liền kề. Ý tưởng được thể hiện với một trạm nông trên 4th Avenue cùng lối vào trong sảnh chờ của Trạm Union. Với các lựa chọn khác, khu vực đó sẽ được sắp xếp cùng với các mục đích sử dụng khác của cộng đồng.

Phát hiện:

   • Giá trị quan trọng về an toàn công cộng đối với thiết kế và quản lý
   • Hỗ trợ cộng đồng cho đầu tư vào trạm lịch sử và quảng trường xung quanh
   • Mục đích sử dụng và hoạt động bao gồm khả năng di chuyển, thương mại và cộng đồng

Tổng quan về sự tham gia của công chúng trong thời gian gần đây và các tài nguyên tại CID:

Hơn 200 người đã tham dự sự kiện giới thiệu khởi động tại Trạm Union để tìm hiểu về các nghiên cứu thêm và đưa ra ý kiến phản hồi hoặc ý tưởng sẽ định hình phương pháp tương tác và phạm vi nghiên cứu của chúng tôi trong vài tháng tới. Chúng tôi cũng tổ chức một cuộc khảo sát trực tuyến dành cho những người không thể trực tiếp tham dự sự kiện giới thiệu.

Theo ý kiến phản hồi mà chúng tôi nhận được tại sự kiện giới thiệu khởi động dự án và thông qua cuộc khảo sát trực tuyến, hội thảo đầu tiên của chúng tôi đã tập trung vào các lựa chọn để nghiên cứu thêm. Chúng tôi đã đưa ra những ý tưởng được cộng đồng chia sẻ và cùng nhau tìm hiểu các cơ hội và thách thức.

Theo ý kiến phản hồi và thắc mắc mà chúng tôi nhận được tại sự kiện giới thiệu khởi động dự án và hội thảo #1, hội thảo này đã bắt đầu buổi đàm luận về việc cân nhắc các lựa chọn. Chúng tôi đã chia sẻ những thông tin mới nhất được đúc kết về các phương án để nghiên cứu thêm, bao gồm cả một số tác động tiềm ẩn và lợi ích tiềm năng, đồng thời thu thập ý kiến phản hồi của quý vị về việc cân nhắc lựa chọn cũng như thay đổi kế hoạch tiềm năng. 

Bài Thuyết Trình về Dự Án Mở Rộng Hệ Thống / 輕軌系統擴建簡報

Chúng tôi tập trung vào những vấn đề chính mà các thành viên cộng đồng đưa ra. Chúng tôi cũng tham gia giải quyết vấn đề xung quanh những vấn đề chính và các biện pháp giảm thiểu tiềm năng cho từng lựa chọn.

Chúng tôi đã xây dựng dựa trên các hội thảo trước đây và phản hồi của cộng đồng, cũng như tập hợp tất cả lại với nhau để bắt đầu thu thập phản hồi của quý vị cho Ban Quản Trị Sound Transit.